Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
05-06-2024, godz. 16:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu ul. Kolejowa 13; 56-513 Międzybórz

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia.
  • 2. Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z tytułu wykonania budżetu.
  • 3. Zamknięcie posiedzenia.