Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Raport o stanie Gminy Międzybórz za 2023 rok (DOCX, 419.10Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-13 projekt uchwały
2 Uchwała Składu Orzekającego RIO XI.20.2024 z 23.04.2024 w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Międzybórz za 2023 rok (PDF, 135.65Kb)
IV Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-06-12 projekt uchwały
3 sprawozdanie-finansowe-za-rok-2023-bilanse (ZIP, 441.98Kb)
IV Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-06-12 projekt uchwały
4 sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-rok-2023 (ZIP, 1.77Mb)
IV Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-06-12 projekt uchwały
5 3 Uchwała - absolutorium - projekt-3 (DOCX, 13.61Kb)
IV Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-06-12 projekt uchwały
6 2 Uchwała - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok (DOCX, 13.34Kb)
IV Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-06-12 projekt uchwały
7 1 Uchwała - wotum zaufania - projekt-2 ver.1.0 (DOCX, 14.22Kb)
IV Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-06-12 projekt uchwały
8 Raport o stanie Gminy Międzybórz za 2023 rok (DOCX, 419.10Kb)
IV Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-06-12 projekt uchwały
9 ZMIANY BUDŻETU (ZIP, 262.45Kb)
III Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-06-12 projekt uchwały
10 Sprawozdanie finansowe za rok 2023 (bilanse) (ZIP, 441.98Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 sprawozdanie
11 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 (ZIP, 1.77Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 sprawozdanie
12 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz-1 (DOCX, 15.33Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-22 projekt uchwały
13 uchwała w sprawie zmiany wpf - projekt (POPRAWIONY) (ZIP, 2.91Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-16 projekt uchwały
14 uchwała w sprawie zmiany budżetu 2024 - projekt (POPRAWIONY) (ZIP, 317.76Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-16 projekt uchwały
15 uchwała w sprawie zmiany wpf - projekt (POPRAWIONY) (ZIP, 2.91Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
16 uchwała w sprawie zmiany budżetu 2024 - projekt (POPRAWIONY) (ZIP, 317.76Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
17 uchwała w sprawie zmiany mpzp gmina Mbórz - projekt (POPRAWIONY) (ZIP, 865.02Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-16 projekt uchwały
18 uchwała w sprawie zmiany mpzp gmina Mbórz - projekt (POPRAWIONY) (ZIP, 865.02Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
19 Projekt nr - uchwała utworzenie rachunku dochodów własnych 05.2024 ver.1.0 (DOCX, 17.35Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-16 projekt uchwały
20 Projekt nr - uchwała utworzenie rachunku dochodów własnych 05.2024 ver.1.0 (DOCX, 17.35Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
21 uchwała w sprawie emisji obligacji - projekt (ZIP, 184.58Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
22 uchwała w sprawie emisji obligacji - projekt (ZIP, 184.58Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-15 projekt uchwały
23 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz (DOCX, 15.35Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 projekt uchwały
24 Sprawozdanie finansowe za rok 2023 (bilanse) (ZIP, 441.98Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 sprawozdanie
25 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 (ZIP, 1.77Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 sprawozdanie
26 12 Uchwala - Komisja Społeczno-Gospodarcza UZUPEŁNIONA- projekt (DOC, 32.00Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-06 projekt uchwały
27 11 Uchwala - Komisja Budżetowa UZUPEŁN IONA - projekt (DOC, 30.00Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-06 projekt uchwały
28 10 Uchwala - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji UZUPEŁNIONA - projekt (DOC, 29.50Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-06 projekt uchwały
29 9 Uchwala - Komisja Rewizyjna UZUPEŁNIONA - projekt (DOC, 28.00Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyborzu
2024-05-06 projekt uchwały