Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
24-06-2024, godz. 13:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu ul. Kolejowa 13; 56-513 Międzybórz

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia.
  • 2. Rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do biura Rady Miejskiej dnia 05.06.2024 r.
  • 3. Zamknięcie posiedzenia.