Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
21-05-2024, godz. 13:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu ul. Kolejowa 13; 56-513 Międzybórz

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia.
  • 2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  • 3. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
  • 4. Zamknięcie posiedzenia.