Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Budżetowa

Data posiedzenia
21-05-2024, godz. 13:50
Miejsce posiedzenia
Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu ul. Kolejowa 13; 56-513 Międzybórz

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia.
  • 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
  • 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  • 4. Omówienie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2024.
  • 5. Zamknięcie posiedzenia.