Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Wspólne posiedzenie komisji (Komisja Rewizyjna; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; Komisja Budżetowa; Komisja Społeczno-Gospodarcza)

Data posiedzenia
24-06-2024, godz. 14:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu ul. Kolejowa 13; 56-513 Międzybórz

Porządek obrad